Verkeersmanagement
Advertisement


Context

 • Transumo: onderzoek naar ‘duurzaam’ verkeer & vervoer
 • Cluster Verkeersmanagement
 • Project ATMO: Advanced Traffic Monitoring
 • Deelproject: Handboek Regionale Monitoring (AVV & TU Delft)

Waarom een Handboek Regionale Verkeersmonitoring?

 • Regionale verkeersmonitoring is essentieel voor effectief verkeersmanagement op netwerkniveau
 • Het opzetten van een monitoringsysteem is niet eenvoudig en potentieel kostbaar (hoog afbreukrisico)
 • Bedoeld voor o.m. beleidsambtenaren provincies, gemeenten, etc.

Aanpak project Handboek Regionale Verkeersmonitoring

 • Literatuurstudie buitenland
 • Workshop met regionale partijen
 • Samenstelling 1e opzet van handboek
 • Tweede workshop (toetsing)
 • Realisatie volledig handboek

Relatie met "Nationaal data warehouse"

 • Ontwikkeling loopt gelijk op; adviesrol
 • Belangrijk dat regionale wegbeheerders e.a. voor zichzelf duidelijk krijgen wat ze willen / nodig hebben
 • Weten wat er is en elkaar kunnen vinden
 • NDWh zal niet statisch zijn, maar juist vernieuwingen mogelijk maken. Een handboek (website) lijkt ons daarbij zeer nuttig
Advertisement