Verkeersmanagement
Advertisement


NAAM ORGANISATIE E-MAIL
Olivier Overbeke DG Personenvervoer olivier.overbeke@minvenw.nl
Jan Maarten vd Berg Gemeente Amsterdam jm.vanden.berg@ivv.amsterdam.nl
Ton van Grinsven Gemeente Delft tvgrinsven@delft.nl
Leon Deckers Gemeente Rotterdam l.deckers@dsv.rotterdam.nl
Bram van Luipen KPVV a.vluipen@avv.rws.minvenw.nl
Peter v.d. Dussen Provincie Gelderland p.vander.dussen@prv.gelderland.nl
Peter de Wolff Provincie Noord-Brabant] pdwolff@brabant.nl
Rogier Dijker Provincie Zuid-Holland r.dijker@pzh.nl
Ernst Scheerder RWS AVV e.a.m.scheerder@avv.rws.minvenw.nl
Johann Visser RWS AVV j.p.f.visser@avv.rws.minvenw.nl
Leni Schoren RWS Noord-Brabant h.p.m.schoren@dnb.rws.minvenw.nl
Simon Rooze RWS Noord-Nederland s.t.rooze@dnn.rws.minvenw.nl
Rob v. Engelshoven RWS Oost-Nederland r.r.c.engelshoven@don.rws.minvenw.nl
Karin v.d. Meer RWS Zuid-Holland k.vdmeer@dzh.rws.minvenw.nl
Hans van Lint TU Delft h.vanlint@citg.tudelft.nl
Thomas Dijker Gemeente Delft (v/h TU Delft) tdijker@delft.nl
Erik Houtriet Universiteit Twente ....
Advertisement