Verkeersmanagement
Advertisement


Er bestaan twee infrarooddetectorsystemen: passief infrarood en actief infrarood, in dit artikel worden de passieve infrarooddetectoren besproken. Passief infrarood wordt gebruikt als aanwezigheidsdetector. Het voordeel van het infrarooddetectoryssteem is dat het systeem minimaal wordt beïnvloed door weersomstandigheden en dat het verkeer tijdens de aanleg en het onderhoud weinig overlast ondervindt.

==Werkingsprincipe== Passief infrarood detecteert de aanwezigheid van voertuigen. Het systeem vergelijkt de infrarood hahahhaahhaahahhahaVetgedrukte tekstDit gebeurt in de vorm van elektromagnetische golven in het infrarode gebied van het stralingsspectrum. Aangezien de weg meer of minder straling genereert dan een voertuig, afhankelijk van het tijdstip van de dag en het seizoen, wordt het contrast in hitte-energie gedetecteerd.

De infrarooddetectoren kunnen aan een mast langs de weg of aan een uithanger, portaal of viaduct boven de weg worden bevestigd.[[[Onderwerp] ==

Deelonderwerp[]

[[Media:--80.57.238.64 17 nov 2014 21:18 (UTC)


]] == ]]

Toepassing[]

TrafficEye.jpeg

Passief infrarood wordt vooral toegepast als aanwezigheidsdetector. Actief infrarooddetectoren hebben daarentegen ook de mogelijkheid om verkeer op verschillende rijstroken te detecteren en de gegevens intensiteit, snelheid en dichtheid te meten. Passieve infrarooddetectoren kunnen in tegenstelling tot actieve infrarood detectoren stilstaande voertuigen detecteren.

Er is momenteel nog weinig ervaring met het toepassen van infrarooddetectoren voor het monitoren van het verkeer. Op enkele locaties in Nederland worden infrarooddetecoren toegepast Traffic Eyes om het verkeer te monitoren. Een Traffic Eye is een detectiesysteem met twee infrarooddetectoren. De Traffic Eyes sturen sms-berichten met de gemeten verkeersgegevens naar een centrale computer. Die verwerkt de gegevens tot concrete verkeersinformatie. Deze verkeersinformatie kan vervolgens weer worden gebruikt om verkeersmanagementsystemen aan te sturen.

Kenmerken[]

Nauwkeurigheid[]

Infrarooddetectorsystemen zijn nauwelijks gevoelig voor weersomstandigheden. De detectieafstand van passieve infraroodsystemen wordt niet beperkt door de zichtafstand, bij actieve infrarood systemen is dat wel het geval. Ook worden de passieve detectoren niet beïnvloed door de (veranderende) lichtcondities. De kwaliteit van actieve infrarooddetectie hangt wel af van het lichtniveau en de kleur van het te detecteren doel. De signaalsterkte van passieve infrarooddetectie is daarentegen afhankelijk van het thermische contrast tussen het wegoppervlak en de voertuigen.

Beschikbaarheid[]

Het bereik van een infrarooddetector is beperkter dan van een radar of een camera. Het ligt tussen de 0 en 150 meter.

In het rapport van Polman wordt gesteld dat het systeem ongeveer 98 procent van de tijd beschikbaar is voor gebruik.

Actualiteit[]

Het infrarooddetectorsysteem registreert de gegevens binnen een fractie van een seconde. Na ongeveer één tot enkele minuten zijn de gegevens verwerkt en beschikbaar voor gebruik.

Flexibiliteit[]

Infrarooddetectorsystemen zijn flexibel in te richten en af te stellen, afhankelijk van de situatie. De ligging en de vorm van het detectieveld zijn zonder verplaatsing van de infrarooddetector moeilijk te veranderen. Het systeem is ook als mobiele installatie beschikbaar, bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden.

Gegevenstype[]

Passieve infrarooddetectoren worden vooral toegepast als aanwezigheidsdetectoren, voor bijvoorbeeld incidentmanagement. De detectoren meten de aanwezigheid van voertuigen. Met behulp van deze metingen kunnen de intensiteiten en dichtheden bepaald worden.

Realisatie[]

Bij de implementatie van het infrarooddetectorsysteem moet rekening worden gehouden met een doorlooptijd van een maand tot enkele maanden. Dit in verband met de levertijd, de bevestiging van de infrarooddetectoren op de standplaats en het in werking stellen van het systeem. De infrarooddetectoren worden aan een viaduct, portaal, uithanger of paal naast de weg gemonteerd. Bij aanleg en onderhoud is er dus weinig overlast voor het verkeer.

Onderhoud[]

Het infrarooddetectorsysteem moet regelmatig gecontroleerd worden op de juiste werking. Voor het overige zijn de infrarooddetectoren onderhoudarm. Het onderhoud van de infrarooddetectoren is gemakkelijk en goedkoop, aangezien er geen ingrepen in de weg noodzakelijk zijn en het verkeer minimaal wordt verstoord.

Kosten[]

De kosten voor een infrarooddetectorsysteem zijn afhankelijk van de omvang van de meetlocatie en het aantal detectoren. De kosten van het systeem zijn hoger dan de kosten van een radardetectorsysteem, specifieke prijs informatie is echter niet beschikbaar.

Bronnen[]

Gemeente Rotterdam, Monitoring Rotterdam DP3: Vergelijking potentiële meetsystemen, Gemeente Rotterdam dS+V afdeling Verkeer en Vervoer, maart 2006

Hillen, Monitoring ten behoeve van reistijdinformatie, AGV in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer, september 2006

Polman, Voertuigdetectie: wensen en mogelijkheden, Goudappel Coffeng in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer, november 2001

Schoemakers, Stemerding en van der Vlist, Voertuigdetectie: wensen en mogelijkheden, Goudappel Coffeng in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer, november 2001

Wilson, Handboek verkeerslichtenregelingen, CROW, januari 2006

Openstaande vragen[]

  • Moet een infrarooddetector recht boven de rijstrook gemonteerd worden voor het beste resultaat? Is dit bij infrarooddetectoren net zo belangrijk als bij radardetectoren?
  • Waar bestaat het onderhoud van passieve infrarooddetectoren uit? En hoe vaak moeten er onderhoudswerkzaamheden aan de detectoren plaatsvinden?
  • Wat zijn de exacte kosten van een passiev infrarooddetectie systeem?


-> Terug naar weggebonden meetsystemen

Advertisement