Advertisement

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25


Het verkeer in en rond Barcelona wordt door twee overheden gemonitord: het stadsbestuur en de provincie hebben hiervoor hun eigen systemen. De informatie uit de monitoring wordt via internet en DRIP's aan het publiek doorgegeven. Ofschoon beide overheden vergelijkbare diensten leveren, is de samenwerking om tot een totaal regionaal verkeersbeeld te komen nog minimaal.

Inleiding

De aanduiding Barcelona wordt zowel gebruikt voor de bekende stad in Spanje als voor de omliggende provincie. De stad en de provincie bouwden rond het jaar 2000 allebei een verkeersmanagementsysteem om de groeiende verkeersstromen in en rond Barcelona te monitoren. Hieruit blijkt dat in de stad dagelijks vier miljoen verplaatsingen zijn en in de rest van de provincie nog eens twee miljoen. Hiervoor wordt in respectievelijk 38 procent en 65 procent de auto gebruikt. Dit zorgt voor een grote druk op het wegennet. Om deze verkeersdruk efficient over het netwerk te kunnen verdelen zijn op de verschillende niveau's verkeerscentrales actief. In onderstaande figuur is het netwerk van de provincie, het stedelijk gebied en het centrum van Barcelona te zien.

Barcelona.jpg

Hierna wordt van zowel de provincie als de stad besproken hoe het monitoringsysteem is opgebouwd, tot slot wordt de regionale samenwerking tussen beide instellingen besproken.

CIVICAT - verkeersmanagement door de provincie

Het Centre d’Informació Viària de Catalunya (CIVICAT) is verantwoordelijk voor de monitoring van het wegennet in de provincie Barcelona, buiten de gemeentegrenzen. Het netwerk van meetsystemen bestaat uit 127 camera's en 300 meetstations met inductielussen of visuele detectie. De meetstations sturen elke minuut de gegevens over snelheid, intensiteit, bezettingsgraad en voertuigclassificaties naar de verkeerscentrale. Deze data wordt in het centrum geanalyseerd en gebruikt voor informatievoorziening over het huidige Level of Service en over eventuele incidenten. Deze informatie wordt op drie manieren verspreid: via 67 DRIP's, via internet en via on board navigatiesystemen volgens het WAP-protocol. Bij al deze drie varianten betreft het hoofdzakelijk informatie over het verstedelijkt gebied rondom Barcelona. Opvallend detail is dat de website alleen in het Catalaans wordt aangeboden.

TCC Barcelona - verkeersmanagement door de stad

Voor verkeersinformatie uit de stad kunnen de weggebruikers terecht op een site van de gemeente. Deze internetsite laat de actuele verkeerssituatie zien. Dit systeem heeft een aantal opvallende eigenschappen, zoals het gebruik van enkele in plaats van dubbele inductielussen en infrarooddetectoren. Hierdoor zijn alleen de intensiteit en de bezettingsgraad bekend, voor het meten van snelheden is namelijk een dubbele meting nodig. Nieuwe uitbreidingen van het meetsysteem worden daarom uitgevoerd met dubbele infrarooddetectoren, die ook snelheden meten. Deze techniek heeft de voorkeur omdat geen overlast bij plaatsing ontstaat, zoals bij inductielussen. Naast de indicatie van het Level of Service worden ook schattingen van de reistijd gegeven. Deze worden dagelijks gekalibreerd met behulp van floating car data; in dit geval gaat het om één gemeentelijk voertuig dat door de stad rijdt en reistijden meet.

Ook zijn via de website actuele beelden te volgen die door camera's worden opgenomen, het gaat hierbij om een deel van de 250 camera's die door het verkeerscentrum worden gebruikt. Vanuit het verkeersmanagement worden deze camera's gebruikt om continu een duidelijk beeld van het verkeer te krijgen. Vooral enkele op afstand bestuurbare camera's met zoomlenzen zijn erg populair bij de verkeersmanagers.

Het gebruik van de website lijkt langzaam te stijgen, vooral onder een jonger publiek. Daadwerkelijke bekendheid bij het publiek is echter geen prioriteit van de verkeerscentrale; er is geen marketing en weinig interesse in de bezoekersaantallen. Zelf gebruikt de verkeerscentrale de informatie wel bij het aansturen van diverse DVM-maatregelen.

Samenwerking

Interessant aan deze case is dat twee verkeerscentrales vergelijkbare diensten aanbieden voor overlappende en aansluitende regio's. Dit biedt een uitgelezen kans voor regionale samenwerking, maar die wordt slechts ten dele benut. De informatie wordt op twee verschillende websites gepubliceerd zonder onderlinge verwijzingen. De intentie tot samenwerking is er overigens wél en op twee punten heeft dat ook al resultaat opgeleverd:

  • CIVICAT gebruikt 250 camera's van TCC om het verkeer op het regionale netwerk in te schatten en
  • informatie uit beide systemen wordt gebruikt om over bepaalde trajecten een gezamenlijke reistijd te schatten en op een DRIP te tonen.

Bronnen

Traveler Information Systems In Europe, [1]

Wie weet meer over

De actuele situatie van beide projecten en met name de samenwerking tussen de twee organisaties

Wiki-inhoud is beschikbaar onder CC-BY-SA tenzij anders vermeld.