Verkeersmanagement
Advertisement


De VerkehrsManagementZentral (VMZ) in Berlijn komt voort uit een publiek-private samenwerking tussen de deelstaat Berlijn en een consortium van Siemens en DaimlerChrysler Services. Het doel van de centrale is om het gedrag van reizigers te beïnvloeden door het verzamelen, bewerken en verspreiden van actuele reisinformatie over verschillende modaliteiten in Berlijn. In het kader van de publiek-private samenwerking is met publiek geld meetapparatuur geïnstalleerd op het Berlijnse wegennet; de dienstverlening wordt door de private partners betaald. De private sector kan winst maken met dit project door de informatie door te verkopen in specialistische diensten voor zowel de zakelijke als de consumentenmarkt.

Inleiding[]

Na de hereniging van Berlijn in 1990 onderzocht de deelstaat Berlijn de mogelijkheid om een verkeerscentrale op te zetten. Na enkele jaren experimenteren heeft men geconcludeerd dat het niet mogelijk was om dit op eigen kracht te doen. Daarom is in 1998 een Europese aanbesteding gestart om de verkeerscentrale in een PPS-constructie op te zetten. Een consortium van Daimler-Chrysler Services AG en Siemens AG won deze aanbesteding. In de huidige constructie is de hardware (meetinstrumenten en DRIP's) betaald door (en eigendom van) de deelstaat. Het consortium heeft een tienjarig contract voor de dienstverlening (van 2000 tot 2010). Daarna volgt een nieuwe aanbesteding.

Doel van het project[]

De verkeerscentrale moet - door het aanbieden van verkeersinformatie over alle modaliteiten - de vertrektijd, route en de modaliteitskeuze van de reizigers beïnvloeden.

Inwinnen van gegevens[]

Het project wil alle modaliteiten beschrijven, dit betekent dat veel informatie van veel partijen nodig is om een goed totaalbeeld te kunnen geven van alle modaliteiten. Het belangrijkste deel van de informatie komt uit een eigen netwerk op de straat. Dit wordt aangevuld met data van derde partijen. De deelstaat heeft in Berlijn een uitgebreid netwerk van meetsystemen aangelegd. Het netwerk bestaat uit tweehonderd traffic eyes voor het meten van de verkeerssituatie en vijftig webcams voor de visuele impressie. Met de gegevens uit dit netwerk, aangevuld met bestaande meetsystemen van de deelstaat, kan een betrouwbaar beeld van het wegverkeer worden geschat.

Naast de eigen metingen worden ook actuele gegevens gebruikt van het OV-net(U-Bahn, S-Bahn, tram en bus), van 180 parkeergarages en van meldingen over werkzaamheden en activiteiten in de stad. In de toekomst wordt het systeem aangevuld met floating car data, zoals bijvoorbeeld de gegevens uit het Taxi FCD project

Verwerking van gegevens[]

Alle binnenkomende gegevens worden zoveel mogelijk gestandardiseerd naar een XML SOAP - standaard. Hierdoor kunnen verschillende (internet) toepassingen eenvoudig gebruik maken van de beschikbare gegevens. Een ander onderdeel van de verwerking bestaat uit verkeersmodellering. Omdat de gegevens slechts een deel van het netwerk beslaan, wordt voor een totaalbeeld de beschikbare data geëxtrapoleerd naar het hele wegennetwerk. De centrale gebruikt hiervoor een verkeersmodel dat óók wordt gebruikt om een schatting te maken van de verkeerssituatie over een half uur. Onderstaand schema geeft een overzicht van de gegevensstromen rond de verkeerscentrale.

Gegevensstromen Verkehrs Managements Zentral


Businessmodel[]

Het private deel van de publiek-private samenwerking heeft een duidelijk winstoogmerk. Hieronder staat een schema van het businessmodel. In het kort wordt beschreven hoe de private partijen winst verwachten te behalen bij het vervullen van een publieke taak.

Business Model VMZ Berlin


Verspreiding van informatie[]

Een eis van de deelstaat Berlijn is dat tien jaar lang gratis reisinformatie via internet wordt geleverd. Op dit moment is al een uitgebreid aanbod van informatie te vinden op www.vmzberlin.de/vmz/. Hierbij gaat het om de huidige verkeerssituatie, de verwachte verkeerssituatie over een half uur, incidenten en andere actuele vervoersgegevens. Dit is aangevuld met reisplanners voor diverse modaliteiten (OV, auto, fiets) en intermodale varianten (Park & Ride, Bike & Ride). Naast de gegevens die op het internet worden gepresenteerd, zijn er ook dertig DRIPs geïnstalleerd. Deze worden door de verkeerscentrale van data voorzien.

Al deze diensten zijn gratis opvraagbaar. Om winst te kunnen maken kijkt het consortium naar andere mogelijkheden. Deze zijn opgesplitst naar de zakelijke markt (B2B) en de consumentenmarkt (B2C).

Voor de zakelijke markt zijn een aantal mogelijke diensten bedacht. Op dit moment wordt hard gewerkt om deze diensten ook daadwerkelijk te leveren. Grofweg zijn twee richtingen mogelijk. Enerzijds individueel toegesneden reisadviezen, zowel voor zakelijke reizen als voor logistieke operaties. Anderzijds het aanbieden van complete verkeersgegevens die andere partijen kunnen gebruiken om individuele adviezen te verkopen. VMZ heeft er voor gekozen om zelf de individuele adviezen op de markt te zetten, hiermee verwacht men de meeste winst te halen.

Voor consumenten lopen op dit moment de eerste tests voor betaalde SMS-waarschuwingen bij files. Uitbreiding van deze service heeft als doel overal indivduele routegegevens te kunnen opvragen. Daarnaast wordt gedacht aan het boeken van parkeerplaatsen en dergelijke, waardoor alle onderdelen van de reis op één plek kunnen worden geregeld: bij de VMZ.


Bronnen[]

Reupke, Verkehrsmanagement in Berlin, Nahverkehr 2003 21(12)- pp60

Road Traffic Technology

Traveler Information Systems In Europe

Wie weet meer over...[]

Over de volgende onderdelen van het onderwerp zijn nog niet bekend, wie vult ze aan:

  • Wat is het succes van het business model? Wordt er winst gemaakt?
  • Hoe worden de gegevens gecombineerd tot een betrouwbaar en totaal verkeersbeeld?
Advertisement