Verkeersmanagement
Advertisement


Japan is een voorloper in de ontwikkeling van autonavigatiesystemen en aanverwante toepassingen. Een van de exponenten hiervan is VICS, het Vehicle Information and Communication System. Het was in 1996 's werelds eerste real-time verkeersinformatiesysteem. Routenavigatiesystemen die met VICS zijn uitgerust, geven weggebruikers 24 uur per dag real-time verkeersinformatie. In woord en beeld. Het aantal systemen dat van VICS gebruik maakt, is de vijftien miljoen stuks inmiddels gepasseerd.


Inleiding[]

VICS is een innovatief informatie- en communicatiesysteem dat weggebruikers 24 uur per dag voorziet van real-time verkeersinformatie. Deze informatie wordt ingewonnen bij verschillende providersen wordt gecommuniceerd naar het 'VICS Center'. Van hier uit wordt de informatie uitgezonden naar de verschillende gebruikers van het VICS systeem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van infraroodzenders, radiozenders en FM zenders. De speciale navigatieapparatuur in de voertuigen van gebruikers geeft de informatie weer in de vorm van plattegronden, grafische afbeeldingen en geschreven en gesproken tekst. Het systeem is operationeel sinds april 1996 en was toen het eerste real-time verkeersinformatiesysteem ter wereld.


Doel van het project[]

Reeds in 1987 kwam in Japan navigatieapparatuur op de markt die met digitale wegenkaarten (op cd-rom) werkte. In 1990 werden de eerste systemen uitgerust met GPS (Global Positioning System). De ontwikkeling van een systeem waarbij ook actuele verkeersgegevens worden gebruikt, was dan ook een logische stap.

VICS is door drie ministeries geinitieerd en vervolgens overgenomen door private partijen. Het doel van de overheid was het verminderen van congestie en het verbeteren van de veiligheid. De private partijen vonden hun motivatie in het verbeteren van veiligheid en het bieden van overige diensten. Zo ontstond er een win-win situatie.


Werking van het systeem[]

VICS heeft als doel verkeersinformatie op een bruikbare manier aan reizigers te presenteren. Het richt zich daarvoor zowel op de verzameling van de juiste gegevens, het correct analyseren van de data en het bruikbaar presenteren.

Inwinnen van gegevens[]

De National Police Agency is als publieke organisatie verantwoordelijk voor de verkeersinformatie. Wegbeheerders en verkeerscentrales verzamelen de verkeersgegevens van wegen in hun beheersgebied. Het gaat hierbij om informatie over de aanwezige files (locatie, lengte) en over rijbanen die zijn afgesloten, als gevolg van bijvoorbeeld wegwerkzaamheden of ongelukken. De verkeersgegevens worden beschikbaar gesteld aan het landelijke Japanse verkeersinformatiecentrum, die op zijn beurt de verkeersinformatie doorgeeft aan het VICS Center. Het VICS Center geeft de beschikbare verkeersinformatie via zendapparatuur door aan de weggebruiker. Gebruikers ontvangen real-time verkeersinformatie op hun (in-car) navigatieapparatuur en kunnen op basis van deze informatie hun reis plannen c.q. aanpassen.

Systeem VICS.JPG

Meer informatie over het inwinnen van verkeersgegevens in Japan wordt beschreven in het algemene artikel.


Verspreiden van gegevens[]

De verkeersinformatie wordt naar de navigatieapparatuur in auto's gezonden via verschillende zenders (bakens) die langs diverse wegen staan opgesteld. Er bestaan drie type zenders:

  • zenders die gebruik maken van radiogolven (Radiowave Beacon);
  • zenders die gebruik maken van infrarood (Infrared Beacon);
  • FM breedband zendmasten (FM multiplex broadcasting devices).

Radiozenders (Radiowave Beacon) verspreiden informatie over de verkeerssituatie op de snelwegen, knooppunten en in de buurt gelegen hoofdwegen. Zenders die gebruik maken van radiogolven staan voornamelijk langs autosnelwegen. Een radiobaken geeft onder meer informatie over files, reistijd, wegversperringen en incidenten. Radiozenders geven verkeersinformatie over de komende tweehonderd kilometer. Om deze informatie op te kunnen vangen moet een auto met navigatieapparatuur zich binnen een straal van zeventig meter van de zender bevinden.

Radio baken samen.JPG

Infrarood zenders (Infrared Beacon) geven informatie over snelwegen en stedelijke hoofdwegen op wegvakken tot dertig kilometer 'stroomopwaarts' en tot één kilometer 'stroomafwaarts' van de weggebruiker. Zenders met infraroodtechnologie staan voornamelijk op stedelijke hoofdwegen. Om deze informatie op te kunnen vangen moet de navigatieapparatuur zich binnen een straal van 3,5 meter van de zender bevinden. Infraroodzenders kunnen informatie geven over congestie en reistijd, maar ook over beschikbare plaatsen op parkeerterreinen.

Infrarood baken samen.JPG

FM breedband zendmasten zenden algemene informatie uit, die betrekking heeft op een groot gebied (provincies). Dit is een belangrijke tegenstelling met de radiogolf- en infraroodzenders, die alleen gedetailleerde real-time informatie geven over de dichtstbijzijnde wegcondities, gebaseerd op de positie van het voertuig. Afhankelijk van het type FM breedband zendmast dient de gebruiker zich binnen een straal van tien tot vijftig kilometer van de zendmast te bevinden. Een FM breedband zendmast kan aanzienlijk meer karakters verzenden (50.000) dan een radio- of infraroodbaken (respectievelijk 8.000 en 10.000 karakters). Deze grotere hoeveelheid informatie kan echter maar tweemaal per vijf minuten worden verzonden. Deze beperking maakt dat de informatie niet erg gedetailleerd is. Deze zenders zijn daarom eigenlijk alleen geschikt voor snelwegen.

FM Breedband samen.JPG

Ontvangen van gegevens[]

Om informatie te kunnen ontvangen, moeten voertuigen zijn uitgerust met routenavigatieapparatuur die geschikt is voor VICS. Er zijn twee soorten VICS-ontvangers is omloop: het oude systeem ontvangt alleen de signalen van de FM breedband, het nieuwe type ontvangt signalen van alle drie de zendmasten/bakens(de zogenoemde three-media-receiver). Het aantal voertuigen dat met een oud systeem is uitgerust wordt steeds minder.

Voor alle systemen geldt dat de informatie op drie manieren kan worden weergegeven:

  • door middel van tekst;
  • met behulp van eenvoudige grafische figuren;
  • door middel van landkaarten.

Grafische weergave.JPG

Bronnen[]

VICS internetpagina

De hier geplaatste figuren zijn (deels) bewerkte figuren uit het promotiefilmpje van VICS, wat is te vinden op de hierboven genoemde internetsite.

Advertisement