Verkeersmanagement
Advertisement

Het Handboek Regionale Verkeersmonitoring is een deelproject van Transumo ATMO.

Het is gestart in het najaar van 2005, met een internationale literatuurstudie door Thomas Dijker van de TU Delft (tegenwoordig gemeente Delft).

Op 17 mei heeft een eerste workshop plaatsgevonden met informanten / potentiële gebruikers uit heel Nederland.

Wij werken nu aan een prototype van het Handboek, namelijk deze wiki. Daarbij hebben wij een adviesbureau (Witteveen + Bos) ingehuurd om "meters te maken".

Inmiddels is het grootste deel van het Handboek vanuit projectoogpunt gezien gereed: wij rekenen erop dat het in een behoefte voorziet en mede daardoor autonoom verder zal groeien, met uw hulp.

Advertisement