Regionale verkeersmonitoring kan in verschillende samenwerkingsverbanden worden georganiseerd. Over het algemeen zijn er publieke partijen die een systeem (geheel of gedeeltelijk) uitvragen bij private partijen. De verdeling van verantwoordelijkheden tussen de verschillende partijen kan op allerlei manieren worden uitgevoerd. Dit kan afhankelijk van het project en de wensen van de publieke partijen worden ingevuld.

Publiek Publieke Samenwerking[bewerken | brontekst bewerken]

Voor het uitrollen van volledige verkeersmonitoringsystemen hebben gemeenten en stadregio's, maar ook provincies, vaak niet voldoende middelen beschibaar. Mede daarom is publiek-publieke samenwerking in praktijk essentieel voor regionale verkeersmonitoringprojecten. Geïnstutionaliseerde samenwerkingsverbanden zijn bijvoorbeeld SWINGH (Haaglanden) en Nexus (regio Rotterdam).

Bij grote projecten moeten het Rijk, de provincie en een stadsregio of gemeenten samen de middelen opbrengen. Er bestaan subsidieprogramma's om deze initiatieven te ondersteunen. Zo is het MTS-systeem in Noord Brabant gesubsidieerd door het zogenoemde Intermezzo-programma van Verkeer en Waterstaat. Haaglanden Mobiel ontving een bijdrage uit het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat. Om aan dergelijke subsidies te komen moeten de publieke partners één partij aanwijzen als trekker, of er moet een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie worden ingericht.

Een andere vorm van regionale samenwerking in Nederland zijn de studies Gebiedsgericht Benutten (GGB). In deze studies stellen de gezamenlijke wegbeheerders een regelstrategie op die onder meer wegprioriteiten aangeeft. Vervolgens worden de verkeersknelpunten in een regio in kaart gebracht om daarna samen oplossingen te bedenken. Deze oplossingen zijn onder meer dynamisch verkeersmanagementmaatregelen waarbij ook actuele verkeersgegevens nodig zijn. Een GGB-studie kan dus aanleiding zijn om een meer continue samenwerking op te zetten voor regionale verkeersmonitoring.

Samenwerking en afstemming tussen verschillende instanties vormen een belangrijk punt van aandacht bij verkeersmonitoring. Uit het verslag van de 'Organizing for Regional Transportation Operations Conference' (Booz Allen Hamilton Inc., 2003) komt naar voren dat de VS, in vergelijking tot Europa, voorop loopt op het gebied van samenwerking bij regionale transportvraagstukken. In het artikel regionale verkeersmonitoring in de Verenigde Staten worden onder organisatorische en institutionele aspecten belangrijke bevindingen bij samenwerking benoemd.

Publiek Private Samenwerking[bewerken | brontekst bewerken]

Bij grote monitoringsprojecten spelen private partijen een belangrijke rol. De verdeling van verantwoordelijkheid tussen publiek en privaat is hierbij een bepalende keuze. Private partijen hebben het liefst alles in eigen hand, van het inwinnen/inkopen van gegevens tot en met het verstrekken van informatie. Voor overheden is het echter erg lastig om het resulterende product te controleren. Om meer controle te houden besteden met name grotere gemeenten verschillende onderdelen van een monitoringssysteem separaat aan. Daarnaast is het voor een overheid belangrijk om ook eigen expertise in huis te houden. Om aanbiedingen van bedrijven goed te kunnen waarderen, zijn minstens een jurist en een verkeerskundige in de organisatie nodig.

Bij het project Haaglanden Mobiel is gekozen om het inwinnen, verwerken en vervolgens distribueren van gegevens aan de markt over te laten én om zeer beperkte kennis in huis te houden. Bij het project MOZO - Verkeersmonitoring in Amsterdam is daarentegen de keuze gemaakt om het systeem en alle gegevens expliciet in eigendom van de gemeente Amsterdam te behouden. De gemeente blijft hiermee minder afhankelijk van een enkele partij en kan grote controle uitoefenen op het proces. Dit betekent ook dat veel expertise in de eigen organisatie nodig blijft.

Turijn koos een tussenoplossing. Daar is een aparte organisatie opgezet waarin publieke en private partijen vertegenwoordigd zijn. Voor het project VMZ Berlin - Intermodaal Verkeersmanagement is een PPS-constructie opgezet om een verkeerscentrale te realiseren.

Openstaande vragen[bewerken | brontekst bewerken]

  • Is er (in Nederland) ervaring met het opzetten van een aparte organisatie voor de verkeersmonitoring?
  • Zijn er ook volledig private initiatieven tot verkeersmonitoring?

Bronnen[bewerken | brontekst bewerken]

Evaluatie ICT in Bereikbaarheid, Stadsgewest Haaglanden, 2006

Interview Peter Jan Kleevens, Gemeente Utrecht

Interview Peter de Wolff, Provincie Noord-Brabant

Interview Peter Dubbelman, Vialis

Interview Siebe Turksma en Herman van der Vliet, Peek Traffic

Interview Arjan Veurink & Patrick van Norden, Stadsgewest Haaglanden

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.