WikiaMonica-data Edit

Op continue basis sluist Rijkswaterstaat Monica-gegevens door naar de RegioLab-server op de TU Delft. Het betreft gemiddelde snelheden en verkeersintensiteiten per minuut, per rijstrook, van de autosnelwegen in de zuidvleugel van de Randstad. Snelheden en intensiteiten worden getoond op de real-time RegioLab viewer en zijn beschikbaar voor onderzoek.

Andere gegevens die worden doorgegeven (maar niet gebruikt) zijn een verdeling van het verkeer over categoriën voertuigen (bijv. vrachtauto's en personenauto's) en de beeldstanden van de matrixsignaalgevers boven een bepaalde rijstrook.

Afgesproken is dat de beeldstanden op korte termijn getoond gaan worden op de Regiolab-website.

Dynamische Routeinformatiepanelen Edit

Verkeerscentrum Nederland van Rijkswaterstaat is voornemens om boodschappen op Dynamische Routeinformatiepanelen (DRIPs) ter beschikking te stellen aan service providers en ook aan Regiolab (voor Zuid-Holland). Deze interface loopt via het Centraal DRIP managementsysteem (CDMS). Door technische problemen is deze interface nog niet operationeel.

Toeritdosering Edit

Volgens het RegioLab-programma 2005 zouden meetdata van toeritdoseerinstallaties] (TDI) in Zuid-Holland doorgegeven gaan worden aan de RegioLab-server. Tot op heden is dit niet gerealiseerd. De achtergrond hiervan is dat de inrichting van de Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland nog niet is afgerond; daardoor kan het Centraal Toeritdoseringsmanagementsysteem (CTMS) niet worden aangesloten op het VIC-net, en zal deze interface niet vóór 2007 actief worden.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.