Verkeersmanagement
Advertisement


Inherente kwaliteiten[]

Ik vind het artikel goed leesbaar, maar de inhoud wat mager. Voor zover ik kan nagaan wordt feitelijke informatie gepresenteerd en geen meningen. Het opnemen van een figuur verhoogt de aantrekkelijkheid. --Johann Visser 10:28, 23 November 2006 (UTC)

Samenhang met andere artikelen[]

Inleiding[]

 1. Één keer verwijzen naar Nordrhein-Westfalen zou wel genoeg zijn. --Johann Visser 10:28, 23 November 2006 (UTC)
 2. Zijn evaluatieresultaten over de spreiding van de hoeveelheid verkeer bekend? Ernst Scheerder, 18:15 27-11-06.
 3. "... OLSIM-project actuele informatie ..." gaat ook over VERWACHTE informatie zoals voorsapellingen. Ernst Scheerder, 18:15 27-11-06.

Doel van het project[]

 1. "... geeft OLSIM ook een betrouwbaar beeld ... in het volgende uur." Waarop is de woordkeuze betrouwbaar gebaseerd? Waardoor is de voorspelling zo betrouwbaar? Ernst Scheerder, 18:20 27-11-06

Inwinnen van gegevens[]

 1. "In ons land worden alleen geaggregeerde data geleverd met gemiddelden over intervallen van vijf minuten." - het monitoringsysteem op de Nederlandse autosnelwegen levert 1-minuutdata (snelheid & intensiteit per rijstrook en per voertuigcategorie). Dit geldt ook voor NRW, blijkt uit het Engelstalige bron-artikel.
 2. Gegevens van DRIPs: dit betreft eigenlijk geen inwinning.
 3. Het aantal van 1800 DRIPs komt mij over als erg hoog, dit lijkt me een onhandige vertaling van het Engelstalige begrip 'VMS'. Een VMS kan ook een matrixsignaalgever zijn zoals in het Nederlandse verkeerssignaleringssysteem.
 4. Hoe wordt de impact van werkzaamheden op de verkeerssituatie geschat? Handmatig of met een model? --Johann Visser 10:28, 23 November 2006 (UTC)
 5. De insteek van OLSIM is toch ook 'voorspellen' en niet alleen reeds aanwezige verkeersinformatie? Ernst Scheerder, 18:25 27-11-06.
 6. Wordt daadwerkelijk elk passerend voertuig geleverd? Dit is erg veel! Ernst Scheerder, 18:25 27-11-06.
 7. De Nederlandse DRIPs krijgen minuutgegevens als metingen. Ernst Scheerder, 18:25 27-11-06.
 8. Maken maatregelen deel uit van het verkeersmodel en de simulatie? Ernst Scheerder, 18:30 27-11-06.

Voorspellen van de situatie met realtime microsimulatie[]

 1. De kwaliteit van de voorspelling wordt uitgedrukt in een betrouwbaarheidspercentage. Maar wat zegt dit? Ik vermoed (op basis van de informatie op de NRW-website, onder "Erläuterungen") dat het gaat om het een verwachting van het aandeel wegvakken waar de voorspelde verkeerstoestand (vrij, dicht, stroperig, file) overeen zal blijken te komen met de gemeten (dan wel berekende?) verkeerstoestand over bijv. 30 minuten. Graag checken bij NRW.
 2. In deze paragraaf al doorverwijzen naar het als bron gebruikte artikel voor meer informatie over het voorspellingsmodel. --Johann Visser 10:28, 23 November 2006 (UTC)
 3. Worden de effecten van (DVM) maatregelen in de simulatie en voorspelling meegenomen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? Ernst Scheerder, 18:30 27-11-06
 4. De splitsingsfractie werkt niet in alle situaties. Met fracties kan je sneller rekenen maar nauwkeuriger zijn de H/B gegevens? Hoe verhoudt zich dit tot betrouwbaarheid? Ernst Scheerder, 18:35 27-11-06.
 5. Hoe is 'betrouwbaarheid' uit verschillende steekproeven afgeleid? Hoe is deze info verkregen? Waarop is betrouwbaarheid gebaseerd? Ernst Scheerder, 18:35 27-11-06

Bronnen[]

 1. Misschien zou het helpen om nog een aanvullende bron te raadplegen. --Johann Visser 10:28, 23 November 2006 (UTC)
 2. Het achterliggende model kan wel een verwijzing gebruiken. Ernst Scheerder, 18:35 27-11-06
Advertisement