Verkeersmanagement
Advertisement


Inleiding[]

Op het niveau van de individuele bestuurder kunnen twee keuzes gemaakt worden om in te spelen op de karakteristieken van de weg en het verkeer. De bestuurder kan versnellen of vertragen op zijn huidige rijstrook afhankelijk van de situatie van het verkeer of hij kan van rijstrook wisselen. Het eerste fenomeen is het rijgedrag in de longitudinale richting en wordt gekenmerkt door het voertuigvolggedrag, het tweede betreft het rijgedrag in de laterale positie, namelijk het rijstrookwisselgedrag.

Rijgedrag.JPG

Longitudinaal rijgedrag[]

Het rijgedrag in de longitudinale richting kan worden onderverdeeld in twee situaties:

  1. Het rijgedrag met betrekking tot de snelheid en acceleratie in de vrije situatie waarbij de voertuigen niet gehinderd worden door andere voertuigen waardoor de gewenste snelheid gereden kan worden;
  2. Het rijgedrag van verkeer dat beperkt wordt door andere voertuigen, waardoor de voertuigen reageren op het gedrag van de voor hem rijdende voertuigen en volggedrag gaan vertonen.

Lateraal rijgedrag[]

Het rijgedrag in de laterale richting van de weg betreft het rijstrookwisselgedrag. Bij het wisselen van rijstrook spelen doorgaans drie processen een rol:

  1. De noodzaak om van rijstrook te wisselen;
  2. Het nut om van rijstrook te wisselen;
  3. De mogelijkheden om van rijstrook te wisselen.

Naast de voertuigen die de rijstrookwisseling uitvoeren worden ook de andere voertuigen op de rijbaan beïnvloed door de rijstrookwisseling. Bij verplichte rijstrookwisselingen zullen de voertuigen op de doorgaande rijstrook anticiperen op de wevende voertuigen door van rijstrook te wisselen of door hun snelheid aan te passen om geschikte hiaten te creëren. Daarnaast zullen de nieuwe volgende voertuigen en de wevende voertuigen na de rijstrookwisseling hun volgafstand aanpassen aan de gewenste volgafstand, het effect van de capaciteitstrechter.

Bronnen[]

Harms, 80 km/u vertraagt? De oorzaken van de toename in filezwaarte na invoering van de 80 km/u maatregel, TU Delft, november 2006

Hoogendoorn, Hegeman, Dijker, Traffic Flow Theory and Simulation, TU Delft, 2004

Advertisement