WikiaLevel of Service (LOS) is een veel gebruikte term in de verkeerskunde die aangeeft wat de kwaliteit van de verkeersafwikkeling op een weg is; dit is een indicatie voor hoe snel en comfortabel weggebruikers zich erover kunnen verplaatsen. Een hoge level of service betekent dat de snelheden hoog zijn en intensiteiten laag. Voor de Amerikaanse situatie is in de Highway Capacity Manual 2000 een duidelijke definitie gemaakt van de levels of service:

LOS Verkeerstroom eigenschappen I/C limiet Intensiteit (vtg/u/strook) Snelheid (mijl/u) Dichtheid (vtg/mijl)
A Vrij 0.35 700 >60 <12
B Stabiel 0.54 1100 >57 <20
C Stabiel 0.77 1550 >54 <30
D Hoge dichtheid 0.93 1850 >46 <40
E Capaciteit 1 2000 >30 <67
F Breakdown Instabiel Instabiel <30 >67

In veel grafische weergaves wordt Level of Service gebruikt om snel inzichtelijk te maken hoe de verkeerssituatie op het netwerk is. Dit zijn vaak grafische weergaves van netwerken zoals Barcelona, Nordrhein Westfalen en vele andere. Bij deze grafische weergaves betekent groen normaliter een hoge en rood een lage level of service. Hierbij wordt echter lang niet altijd de definitie van de highway capacity manual gevolgd, maar wordt op basis van snelheid en soms intensiteit een grove indicatie van de doorstroming gegeven.

BronnenEdit

Ackerman, Awan en Solomon, Highway Capacity Manual 2000, 4de edition Transportation Research Board, 2000

Hoogendoorn, Hegeman, Dijker, Traffic Flow Theory and Simulation, dictaat ct4821, Technische Universiteit Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, 2004