Verkeersmanagement
Advertisement


Dit is een transcriptie van de sheets die Thomas Dijker heeft gepresenteerd op de eerste workshop over het Handboek Regionale Verkeersmonitoring.

Organisatievormen[]

 • Centralistische aanpak in Japan
 • ISTEA in de V.S.
 • Verkeersproblematief vergt regionale aanpak
 • positief voor regionale monitoring
 • Meer gericht op constructie dan op operations
 • Just do it
 • Dataverzamelaar bij voorkeur ook -gebruiker

Samenwerking partijen[]

 • Alleen consensus over vaag eindbeeld, verschil doelen en belangen
 • Conflicterende rollen gespeeld door dezelfde partij
 • Publiek – private: oude rollen (gever/nemer) blijven gehandhaafd
 • Afhankelijkheid van opdrachtnemers

Toegankelijkheid van gegevens[]

 • Enorme hoeveelheden data vergen nogal wat
 • In de V.S. sterkere rol verspreiding info door de overheid
 • Beperkt gebruik ATIS door reizigers
 • Veel meer data beschikbaar dan gebruikt

Kennisuitwisseling[]

 • Voldoende verspreiding ervaringen op het gebied van monitoring?
 • Rapport lezen?

Monitoring: wat verstaan we er onder?[]

 • 'Traditioneel': om de zoveel tijd op een deel van het netwerk tellingen houden gedurende een beperkte periode
 • 'ITS': continue dataverzameling, vaak ten behoeve van DVM
 • Problemen:
 • Hiaat tussen 'planning' en 'operations'
 • Onderschatting complexiteit monitoring
 • Opdracht:
 • Benoem soorten monitoring die in Nederland plaatsvinden. Denk bijv. aan:
 • met welk doel meten?
 • voor wie meten?
 • wat meten?
 • waar meten?
 • hoe vaak meten?
 • Waar denken bestuurders aan bij monitoring?
 • Waar denken vakmensen aan bij monitoring?

Wat verstaan we onder ‘Monitoring’?[]

(van meest- naar minstgenoemd)

 1. Monitoren voor beleid (geaggregeerde indicatoren)
 2. Structureel, continu monitoren (infra-gebonden) t.b.v. DVM
 3. Monitoren voor operationele evaluatie van maatregelen
 4. Monitoren voor langetermijnprognoses
 5. Monitoren van andere modaliteiten
 6. Periodieke telling m.b.v. lussen
 7. Structureel, continu monitoren (voertuiggebonden) voor reisinfo
 8. Wetenschappelijk onderzoek micro-gedrag
 9. Ad-hoc telling t.b.v. ontwerpdoel
 10. Bewaken van monitoringsysteem (beheer)

Richtlijnen en handboeken[]

 • Er bestaan belangrijke zorgen op het gebied van datakwaliteit
 • Verschillende ontwikkelingen vinden plaats om handboeken e.d. op het gebied van monitoring samen te stellen (VIKING, ITS-America)
 • Er bestaan verschillende handboeken die gericht zijn op dataverzameling voor vooral planning
 • Vraag: Welke informatiebronnen (titels!) gebruikt u ten behoeve van uw monitoringsactiviteiten?

Informatiebronnen over Monitoring (willekeurige volgorde)[]

 • 'De markt' (aanbesteding, beoordeling)
 • Gezond verkeerskundig verstand
 • Internationale rapportages
 • Rapport regionale DRIPs” (WiBo i.o.v. Prov. NB)
 • Rapport 'RIO' (DHV i.o.v. Gem. R’dam dS+V)
 • Rapport 'Monitoring Rotterdam' (Gem. R’dam dS+V)
 • AVV-rapport Monitoring (welk?)
 • Ervaringen, contacten, netwerk
 • Advies van de commissie-Laan
 • Evaluatierapport MTS-Brabant
 • Vakbladen (o.a. Verkeerskunde, maar ook buitenlands)
 • Folders adviesbureaus
 • Universiteit
 • Seminars & congressen
Advertisement