Verkeersmanagement
Advertisement

De wiki Verkeersmanagement heeft tot doel om kennisuitwisseling over verkeersmanagement tussen wegbeheerders, onderzoekers en adviseurs te bevorderen. Het aantal pagina's bedraagt nu 170.

Specifiek omvat de wiki op dit moment:

  1. Handboek Regionale Verkeersmonitoring (Pagina's)
  2. RegioLab Delft (Pagina's)
  3. Mobiliteitsinformatie via internet (Pagina's)

De pagina's zijn vrij raadpleegbaar, aan te vullen en te wijzigen. De wiki-redactie stelt het op prijs als u zich als gebruiker registreert.

Advertisement