Verkeersmanagement
Advertisement

Inleiding[]

Het Handboek Regionale Verkeersmonitoring beoogt een actueel overzicht te geven van mogelijkheden en toepassingen van verkeersmonitoring-systemen. Het is primair gericht op beleidsmedewerkers, bestuurders en technici bij overheden en in de verkeersindustrie. Het is een wiki, dat wil zeggen dat iedereen kan meeschrijven - u dus ook! Er is ook een redactie, die de algemene ontwikkeling van het Handboek bewaakt en bijstuurt, maar de bijdragen worden van lezers uit het gehele vakgebied verwacht.

Om een vliegende start te kunnen maken heeft de Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat (voorheen Adviesdienst Verkeer en Vervoer) opdracht gegeven aan adviesbureau Witteveen+Bos om een groot aantal artikelen te schrijven, die samen de eerste versie van het Handboek vormen. Deze versie is onlangs gereedgekomen.

Het Handboek Regionale Verkeersmonitoring is ontwikkeld in het kader van het ATMO project van TRANSUMO.

Inhoudsopgave van het Handboek[]

 1. Regionale Verkeersmonitoring
 2. Toepassingen voor verkeersmonitoring
  1. Beleid
  2. Dynamisch Verkeersmanagement
  3. Actuele verkeersinformatie
  4. Ontwikkeling en evaluatie van maatregelen
  5. Onderzoek
 3. Meetsystemen
  1. Weggebonden meetsystemen
   1. Inductielussen
   2. Radardetectoren
   3. Actieve infrarooddetectoren
   4. Passieve infrarooddetectoren
   5. Detectiecamera's
   6. Kentekenherkenning
   7. Verkeersregelinstallaties (gebruik van detectiegegevens)
   8. Pneumatische telslangen
   9. Visuele verkeerstellingen
   10. Remote sensing
  2. Voertuiggebonden meetsystemen
   1. Floating Car Data via GSM
   2. Floating Car Data via GPS
   3. Floating Car Data via DSRC
 4. Gegevensbewerking
  1. Algoritmes
  2. Verkeersmodellen
   1. Micromodellen
   2. Macromodellen
   3. Offline Verkeersmodellen
   4. Online Verkeersmodellen
   5. Herkomsten en bestemmingen
  3. Datafusie
  4. Netwerkregelsystemen
 5. Kwaliteit van monitoring
  1. Bepalen van kwaliteit van data en informatie
  2. Aanvullen en corrigeren van ruwe data
  3. State of the Art: Het da Vinci project
  4. Proces van kwaliteitsbeheersing
 6. Organisatie van regionale verkeersmonitoring
  1. Samenwerkingsverbanden
  2. Onderhoud en uitbreiding
  3. Nationaal Datawarehouse
 7. Regionale verkeersmonitoring in het buitenland
  1. Regionale verkeersmonitoring in Europa (excl. Nederland)
  2. Regionale verkeersmonitoring in de Verenigde Staten
  3. Regionale verkeersmonitoring in Japan
 8. Referentieprojecten
  1. Cases Nederland
  2. Cases buitenland
 9. Succesfactoren en leerpunten
 10. Begrippenlijst
Advertisement